improv chrevros
improv chrevros
acrylic on wood
4' x 4'
2015